Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

6. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 21.02.2012  jako řádné
číslo usnesení 6/186/2012
 
Předkladatel: Šesták Michal, člen rady MČ P5

Nové znění Volebního řádu a Jednacího řádu školských rad

Radě MČ Praha 5 předkládám návrh na nové znění Volebního a Jednacího řádu školských rad
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

ukončení platnosti usnesení  č. 12/347/2005 ze dne 15. 3. 2005 k 1. 3. 2012
2. nové znění a vydání Volebního řádu školské rady dle zákona 472/2011Sb., kterým se mění zákon 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 


3. nové znění vzoru Jednacího řádu školské rady dle zákona 472/2011Sb., kterým se mění zákon 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů  

II.
Ukládá
1. Drmotové Dagmar, PaedDr., pověř. ved. Odboru školství, kultury a sportu
1.1. prokazatelně předat ředitelům ZŠ zřizovaných MČ Praha 5 usnesení RMČ P5, volební řád školské rady a vzor jednacího řádu školské rady schválený RMČ Praha 5
Termín plnění: 29.02.2012
			Poměr hlasování: 9/0/0
		


					
Vytisknout