6. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 21.02.2012  jako řádné
číslo usnesení 6/195/2012
 
Předkladatel: Kratochvílová Naděžda, JUDr., členka rady MČ P5

Účast ZŠ Nepomucká a ZŠ Kořenského v grantových řízeních Oranžová učebna a Oranžové schody vyhlášených Nadací ČEZ

Rada městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.

účast Základní školy Nepomucká 1/139, Praha 5 v grantovém řízení Oranžová učebna

2.

účast Základní školy Kořenského 10/760, Praha 5, v grantovém řízení Oranžové schody

			Poměr hlasování: 9/0/0