Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

6. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 21.02.2012  jako řádné
číslo usnesení 6/187/2012
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Prodej části pozemku parc. č. 372/1 k. ú. Radlice

Pozemek je součástí parkoviště u sportovního areálu TJ Radlice Praha při
ul. Kutvirtova
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

s prodejem části pozemku parc. č.  372/1 dle GP parc. č. 372/4 v k. ú. Radlice o výměře 226 m2 za cenu celkem 1,096.000 Kč dle znaleckého posudku č. 624-68/11 soudního znalce
Ing. Emila Nitkulince firmě Lappen developement s. r. o.,  se sídlem Praha 10, Na Výsluní 201/13, IČ 28414322

II.
Ukládá
1. Vejmelkovi Jiřímu, Ing., zástupci starosty MČ P5
1.1. předložit Zastupitelstvu MČ P5 ke schválení prodej pozemku parc. č. 372/4 v k. ú. Radlice
Termín plnění: 20.03.2012
			Poměr hlasování: 9/0/0
		


					
Vytisknout