Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

6. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 21.02.2012  jako řádné
číslo usnesení 6/185/2012
 
Předkladatel: Klíma Radek, MUDr., starosta MČ P5

Úprava směrné části ÚPn č. U 0916 v k. ú. Radlice, Rezidenční objekt Radlice - Na Farkáně IV

Návrh na úpravu směrné části ÚPn č. U 0916; úprava míry využití území OB z kódu "B" na "D"
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

s úpravou směrné části ÚPn spočívající v úpravě míry využití území čistě obytného na pozemcích č. parc. 116/7—9, 117, 118 k. ú. Radlice z kódu „B“ na kód „D“, dle  předložené dokumentace „Rezidenční objekt Radlice – Na Farkáně IV“, dat. 11/2010, za podmínky, že investor zajistí na své náklady realizaci dopravního řešení

II.
Ukládá
1. Lacinové Eleně, Ing.arch., pověřené vedením odboru ZOJ Kancelář architekta MČ P5
1.1. předat stanovisko MČ Praha 5 k návrhu úpravy směrné části ÚPn č. U 0916 v k. ú. Radlice pořizovateli, MHMP OÚP
Termín plnění: 06.03.2012
			Poměr hlasování: 6/0/3
M. Šesták, JUDr. P. Lachnit a J. Nedvěd a se při hlasování zdrželi

		


					
Vytisknout