Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

6. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 21.02.2012  jako řádné
číslo usnesení 6/204/2012
 
Předkladatel: Klíma Radek, MUDr., starosta MČ P5

Stanovisko MČ Praha 5 k společnému jednání o návrzích celoměstsky významných změn III (CVZ III) Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (ÚPn)

Rada městské části Praha 5
I.
Žádá
1.

k návrhu změny ÚPn č. Z 2746/00 - aktualizace kategorií záplavového území - návrh opatření, které povede ke snížení stupně ochrany a umožní využít území západní části Císařské louky pro sport a rekreaci a nábřeží Vltavy podél Strakonické ulice v úseku Císařská louka pro bydlení. 


Tuto připomínku považuje MČ Praha 5 za zásadní

II.
Bere na vědomí
1.

návrh změny  ÚPn č. Z 2748/00 - aktualizace hranice zastavěného území hl. m. Prahy k 1. 1. 2011 a návrh změny  ÚPn č. Z 2750/00 - vymezení VPS retenčních nádrží a vodních děl

III.
Ukládá
1. Lacinové Eleně, Ing.arch., pověřené vedením odboru ZOJ Kancelář architekta MČ P5
1.1. předat stanovisko MČ Praha 5 k společnému jednání o návrzích změn ÚPn CVZ III pořizovateli ÚPn a jeho změn, MHMP OÚP
Termín plnění: 24.02.2012
			Poměr hlasování: 9/0/0
		


					
Vytisknout