Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

6. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 21.02.2012  jako řádné
číslo usnesení 6/203/2012
 
Předkladatel: Klíma Radek, MUDr., starosta MČ Praha 5

"Novostavba nebytového domu s bytem při ulici Libínská, Praha 5", dokumentace k územnímu řízení

Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

s umístěním stavby "Novostavba nebytového domu s bytem při ulici Libínská, Praha 5", č. parc. 4261/170 k. ú. Smíchov, dle předložené dokumentace DUR, dat. 08/2010-09/2011

II.
Ukládá
1. Lacinové Eleně, Ing.arch., pověřené vedením odboru ZOJ Kancelář architekta MČ P5
1.1. předat stanovisko MČ Praha 5 k umístění stavby "Novostavba nebytového domu s bytem při ulici Libínská, Praha 5" na pozemku parc. č. 4261/170 v k. ú. Smíchov stavebnímu úřadu a žadateli
Termín plnění: 06.03.2012
			Poměr hlasování: 9/0/0
		


					
Vytisknout