Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

5. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 14.02.2012  jako řádné
číslo usnesení 5/150/2012
 
Předkladatel: Kolovratová Marie, předsedkyně Hospodářského výboru

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu

Předkládám k projednání žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

uzavření nové nájemní smlouvy k bytu 1+1 na adrese ... bytem na uvedené adrese, na dobu určitou
do 31. 1. 2013 s tím, že od 1. 2. 2011 do 30. 11. 2011 bude hrazeno smluvní nájemné ve výši 100 Kč/m2/měs. a 
od 1. 12. 2011 do 31. 1. 2013 bude hrazeno nájemné ve výši platného cenového předpisu, s notářským zápisem o dohodě se svolením k vykonavatelnosti vyklizení bytu po skončení nájmu

II.
Ukládá
1. Porkertové Zině, pověř. ved. oddělení prodeje nemovitostí a privatizace
1.1. informovat žadatele o usnesení RMČ
Termín plnění: 29.02.2012
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout