Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

5. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 14.02.2012  jako řádné
číslo usnesení 5/146/2012
 
Předkladatel: Kolovratová Marie, předsedkyně Hospodářského výboru

Žádost o zvážení délky nájemní smlouvy

Předkládám k projednání žádost o zvážení délky nájemní smlouvy k bytu
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

uzavření dodatku ke stávající nájemní smlouvě k bytu 2+kk na adrese ... bytem na uvedené adrese, na dobu určitou od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014 za smluvní nájemné
150 Kč/m2/měs.

II.
Ukládá
1. Porkertové Zině, pověř. ved. oddělení prodeje nemovitostí a privatizace
1.1. informovat žadatele o usnesení RMČ
Termín plnění: 29.02.2012
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout