5. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 14.02.2012  jako řádné
číslo usnesení 5/145/2012
 
Předkladatel: Kukrle Marek, člen rady MČ P5

Finanční dar ve výši 5.000 Kč matce prvorozeného dítěte v roce 2012 s trvalým pobytem na území Městské části Praha 5

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

předání finančního daru ve výši 5.000 Kč matce prvorozeného dítěte v roce 2012 s trvalým pobytem na území Městské části Praha 5

II.
Ukládá
1. Dufkovi Janu, JUDr.
1.1. uvolnit částku 5.000 Kč z rozpočtu MČ Praha 5, jako dar z kapitoly č. 0608, § 3399-5492
Termín plnění: 23.02.2012
			Poměr hlasování: 7/0/0