Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

5. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 14.02.2012  jako řádné
číslo usnesení 5/145/2012
 
Předkladatel: Kukrle Marek, člen rady MČ P5

Finanční dar ve výši 5.000 Kč matce prvorozeného dítěte v roce 2012 s trvalým pobytem na území Městské části Praha 5

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

předání finančního daru ve výši 5.000 Kč matce prvorozeného dítěte v roce 2012 s trvalým pobytem na území Městské části Praha 5

II.
Ukládá
1. Dufkovi Janu, JUDr.
1.1. uvolnit částku 5.000 Kč z rozpočtu MČ Praha 5, jako dar z kapitoly č. 0608, § 3399-5492
Termín plnění: 23.02.2012
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout