5. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 14.02.2012  jako řádné
číslo usnesení 5/137/2012
 
Předkladatel: Klíma Radek, MUDr., starosta MČ P5

Schválení programu 15. zasedání Zastupitelstva MČ P5 dne 21. února 2012 od 13 hod.

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

program 15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5 dne
21. února 2012 od 13 hod. s tímto programem:


- Zahájení


- Rozpočet městské části Praha 5 na rok 2012 a rozpočtový výhled na roky 2013 - 2016


- Ekonomické záležitosti


- Majetkové záležitosti


- Privatizace bytového fondu a NP


- Kontrola plnění usnesení ZMČ P5


- Informace Výborů ZMČ P5 a změny ve Výborech ZMČ P5 
- Informace z radnice


- Interpelace

			Poměr hlasování: 7/0/0