5. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 14.02.2012  jako řádné
číslo usnesení 5/139/2012
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Prodej bytové jednotky v domě č. p. 573 Petřínská č. o. 12, k. ú. Malá Strana

Prodej bytové jednotky včetně podílu na společných prostorách domu č. p. 573 Petřínská č. o. 12, a podílu na pozemcích parc. č. 871 (zastavěná plocha) a parc. č. 872 (zahrada), vše k. ú. Malá Strana, vymezeného prohlášením vlastníka oprávněnému nájemci bytu
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

s realizací prodeje bytové jednotky včetně podílu na společných prostorách domu č. p. 573 Petřínská č. o. 12, a podílu na pozemcích parc. č. 871(zastavěná plocha), a parc. č. 872 (zahrada), vše k. ú. Malá Strana, vymezeného prohlášením vlastníka oprávněnému nájemci bytu, s poskytnutím slevy ve výši 12,5 % z celkové kupní ceny v případě, že oprávněný nájemce podepíše kupní smlouvu do 6 měsíců od obdržení nabídky (do této lhůty nebude zahrnuto období od akceptace nabídky oprávněným nájemcem do schválení prodeje ZMČ) takto:
bytová jednotka č.: ...
datum převzetí závazné nabídky: 17. 10. 2011
datum akceptace nabídky: 30. 11. 2011
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemcích: 224/10687
velikost bytu: 1+0 22,40 m2
kupující:  ...
celková kupní cena: 327.360 Kč
cena se slevou: 286.440 Kč

II.
Ukládá
1. Vejmelkovi Jiřímu, Ing., zástupci starosty MČ P5
1.1. předložit prodej b. j. č. 573/11, k. ú. Malá Strana oprávněnému nájemci ke schválení Zastupitelstvu MČ Praha 5
Termín plnění: 21.02.2012
			Poměr hlasování: 7/0/0