Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

5. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 14.02.2012  jako řádné
číslo usnesení 5/139/2012
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Prodej bytové jednotky v domě č. p. 573 Petřínská č. o. 12, k. ú. Malá Strana

Prodej bytové jednotky včetně podílu na společných prostorách domu č. p. 573 Petřínská č. o. 12, a podílu na pozemcích parc. č. 871 (zastavěná plocha) a parc. č. 872 (zahrada), vše k. ú. Malá Strana, vymezeného prohlášením vlastníka oprávněnému nájemci bytu
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

s realizací prodeje bytové jednotky včetně podílu na společných prostorách domu č. p. 573 Petřínská č. o. 12, a podílu na pozemcích parc. č. 871(zastavěná plocha), a parc. č. 872 (zahrada), vše k. ú. Malá Strana, vymezeného prohlášením vlastníka oprávněnému nájemci bytu, s poskytnutím slevy ve výši 12,5 % z celkové kupní ceny v případě, že oprávněný nájemce podepíše kupní smlouvu do 6 měsíců od obdržení nabídky (do této lhůty nebude zahrnuto období od akceptace nabídky oprávněným nájemcem do schválení prodeje ZMČ) takto:
bytová jednotka č.: ...
datum převzetí závazné nabídky: 17. 10. 2011
datum akceptace nabídky: 30. 11. 2011
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemcích: 224/10687
velikost bytu: 1+0 22,40 m2
kupující:  ...
celková kupní cena: 327.360 Kč
cena se slevou: 286.440 Kč

II.
Ukládá
1. Vejmelkovi Jiřímu, Ing., zástupci starosty MČ P5
1.1. předložit prodej b. j. č. 573/11, k. ú. Malá Strana oprávněnému nájemci ke schválení Zastupitelstvu MČ Praha 5
Termín plnění: 21.02.2012
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout