Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

5. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 14.02.2012  jako řádné
číslo usnesení 5/156/2012
 
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Sociálního a zdravotního výboru

Bytové záležitosti projednané na zasedání sociálního a zdravotního výboru ZMČ

Předkládám k projednání bytové záležitosti projednané na zasedání sociálního a zdravotního výboru ZMČ dne 12. 1. 2012
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

zařazení ... , do seznamu "Naléhavé případy k řešení - sociální žádosti (24 bodů)

2.

ponechání následujících žadatelů o pronájem obecního bytu seniorům v evidenci OBP bez příslibu termínu řešení:
... , Praha 5 (18 bodů)
... , Praha 5 (19 bodů)
... , Praha 5 (16 bodů)

3.

ponechání ... , Praha 5 v seznamu "Naléhavé případy ke směně bytu"

4.

uzavření nové nájemní smlouvy k bytu na adrese ... , Praha 5, k. ú. Smíchov, s ... , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou
do 30. 6. 2012 za nájemné dle platného cenového předpisu za podmínky uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné

5.

uzavření nové nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení na adrese ... , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou
do 14. 11. 2012

6.

uzavření nové nájemní smlouvy k bytu na adrese ... , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 30. 6. 2012 za nájemné dle platného cenového předpisu

II.
Zamítá
1.

žádost ... , Praha 5, o pronájem obecního bytu seniorům s tím, že není v možnostech MČ Praha 5 žádost řešit

2.

žádost ... , Praha 5, o pronájem obecního bytu seniorům s tím, že není v možnostech MČ Praha 5 žádost řešit

3.

žádost ... , Praha 5, o pronájem obecního bytu ze sociálních důvodů s tím, že není v možnostech MČ Praha 5 žádost řešit

4.

žádost ... , Praha 5, o pronájem obecního bytu ze sociálních důvodů s tím, že není v možnostech MČ Praha 5 žádost řešit

5.

žádost ... , Praha 5, o pronájem obecního bytu ze sociálních důvodů s tím, že není v možnostech MČ Praha 5 žádost řešit

III.
Ukládá
1. Porkertové Zině, pověř. ved. oddělení prodeje nemovitostí a privatizace
1.1. informovat jednotlivé žadatele o usnesení RMČ
Termín plnění: 29.02.2012
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout