Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

5. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 14.02.2012  jako řádné
číslo usnesení 5/141/2012
 
Předkladatel: Šesták Michal, člen rady MČ P5

Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce příspěvkové organizace Kulturní klub Poštovka Praha 5, Zahradníčkova 1118/2

Radě MČ Praha 5 předkládám návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce příspěvkové organizace Kulturní klub Poštovka Praha 5, Zahradníčkova 1118/2 - doplnění čl. 1 o zahradu
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce příspěvkové organizace Kulturní klub Poštovka Praha 5, Zahradníčkova 1118/2 - doplnění čl. 1 o zahradu

II.
Ukládá
1. Drmotové Dagmar, PaedDr., pověř. ved. Odboru školství, kultury a sportu
1.1. dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce příspěvkové organizace Kulturní klub Poštovka Praha 5, Zahradníčkova 1118/2 předložit starostovi k podpisu
Termín plnění: 29.02.2012
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout