Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

5. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 14.02.2012  jako řádné
číslo usnesení 5/143/2012
 
Předkladatel: Kukrle Marek, člen rady MČ P5

Návrh dodatku č. 4, smlouvy č. 26/0/KMČ/08 mezi MČ Praha 5, MČ Praha 1 a hl. m. Prahou, zastoupeným organizací ROPID na straně jedné a První Všeobecnou Člunovací Společností, s. r. o. na straně druhé

Odstoupení MČ Praha 5 a MČ Praha 1 na straně odběratelů od smlouvy č. 26/0/KMČ/08 o zajištění dopravní obslužnosti na přívozech P4 a P5
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

návrh dodatku č. 4, smlouvy č. 26/0/KMČ/08 mezi MČ Praha 5, MČ Praha 1 se sídlem Vodičkova 18, Praha 1 a hl. m. Prahou, zastoupeným organizací ROPID, Rytířská 10, Praha 1  na straně jedné a První Všeobecnou Člunovací Společností, s.r.o. Platnéřská 4, Praha 1na straně druhé, o odstoupení MČ Praha 5 a MČ Praha 1na straně odběratelů od smlouvy č. 26/0/KMČ/08 o zajištění dopravní obslužnosti na přívozech
P4 a P5 

II.
Ukládá
1. Růžičkovi Ivanu, vedoucímu odboru
1.1. předložit starostovi k podpisu dodatek č. 4 smlouvy č. 26/0/KMČ/08 mezi MČ Praha 5, MČ Praha 1 se sídlem Vodičkova 18, Praha 1 a hl. m. Prahou, zastoupeným organizací ROPID, Rytířská 10, Praha 1 na straně jedné a První Všeobecnou Člunovací Společností, s.r.o. Platnéřská 4, Praha 1na straně druhé, o odstoupení MČ Praha 5 a MČ Praha 1na straně odběratelů od smlouvy č. 26/0/KMČ/08 o zajištění dopravní obslužnosti na přívozech P4 a P5
Termín plnění: 21.03.2012
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout