Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

3. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 24.01.2012  jako řádné
číslo usnesení 3/76/2012
 
Předkladatel: Kukrle Marek, člen rady MČ P5

Změna v dozorčí radě společnosti Informační centrum Praha 5, o. p. s.

Rada městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.

odstoupení JUDr. Lenky Teska Arnoštové z funkce člena dozorčí rady společnosti Informační centrum Praha 5, o. p. s.

II.
Navrhuje
1.

za člena dozorčí rady společnosti Informační centrum Praha 5,
o. p. s. Bc. Miloslava Mrštíka

III.
Ukládá
1. Atlasové Martině, Mgr., předsedkyni Komise zahranič. spolupr.a fondů EU, Komise sportu a Komise Dopravy RMČ P5
1.1. předložit Zastupitelstvu MČ ke schválení změnu v dozorčí radě společnosti Informační centrum Praha 5, o. p. s.
Termín plnění: 24.01.2012
			Poměr hlasování:7/0/0

Nepřítomni při hlasování: Ing. Zelený, 1. zást. starosty
		


					
Vytisknout