Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

3. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 24.01.2012  jako řádné
číslo usnesení 3/88/2012
 
Předkladatel: Nedvěd Jaroslav, člen rady MČ P5

Pronájem 17-ti parkovacích míst v garážích OC Nový Smíchov - pronajímatel firmy KLEPIERRE CZ, a. s., EDEN Development a. s. a Ségécé Česká republika s. r. o. - nájemce MČ P - 5

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

nájemní smlouvu na pronájem 17-ti parkovacích míst pro potřeby MČ P-5 s pronajímatelem firmami KLEPIERRE CZ, a. s., EDEN Development a. s. a Ségécé Česká republika s. r. o. od 1. 1. 2012 na dobu neurčitou za 170.000 Kč/rok+DPH ve
3. podzemním podlaží OC Nový Smíchov

II.
Ukládá
1. Haluzovi Petru, Ing., ved. Odboru smluvních vztahů
1.1. zabezpečit veškeré administrativní kroky vyplývající z usnesení RMČ
Termín plnění: 29.02.2012
			Poměr hlasování: 7/0/0

Nepřítomni při hlasování: Ing. Zelený, 1. zást. starosty

		


					
Vytisknout