Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

3. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 24.01.2012  jako řádné
číslo usnesení 3/89/2012
 
Předkladatel: Nedvěd Jaroslav, člen rady MČ P5

Záměr pronájmu pozemku parc. č. 4904/2, k. ú. Smíchov - firmě Yaro, s. r. o. pro účely využití MŠ Nikolajka

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

záměr pronájmu části pozemku parc. č. 4904/2, k. ú. Smíchov o rozloze 27x1,5 m - tedy 40,5m2 pro MŠ Nikolajka, jako zelenou plochu, pro pobyt dětí venku, za cenu 85 Kč/m2/rok, tj. 3.443 Kč/rok

2.

záměr pronájmu části pozemku parc. č. 4904/2, k. ú. Smíchov o rozloze cca 11x6 m - tedy 66m2 pro MŠ Nikolajka, k možnému parkování rodičů, za cenu 120 Kč/m2/rok, tj. 7.920 Kč/rok

II.
Ukládá
1. Haluzovi Petru, Ing., ved. Odboru smluvních vztahů
1.1. zabezpečit veškeré administrativní kroky vyplývající z usnesení RMČ
Termín plnění: 29.02.2012
			Poměr hlasování: 7/0/0

Nepřítomni při hlasování: Ing. Zelený, 1. zást. starosty

		


					
Vytisknout