Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

3. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 24.01.2012  jako řádné
číslo usnesení 3/86/2012
 
Předkladatel: Nedvěd Jaroslav, člen rady MČ P5

Žádost o prominutí nájemného z důvodu prováděných stavebních prací, vnitroblok domu č. p. 797 ulice Lidická č. o. 18, Praha 5 - k. ú. Smíchov, pronájem parkovacích míst

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

prominutí platby nájemného za pronájem parkovacího místa ve vnitrobloku domu č. p. 797 ulice Lidická č. o. 18, Praha 5 -
k. ú. Smíchov za období od 05. 10. 2011 do 15. 12. 2011 v celkové výši 453,40 Kč nájemci: Viera Hotopp, bytem Lidická 797/18, Praha 5 z důvodu omezení možnosti užívání parkovacího místa

2.

prominutí platby nájemného za pronájem parkovacího místa ve vnitrobloku domu č. p. 797 ulice Lidická č. o. 18, Praha 5 -
k. ú. Smíchov za období od 05. 10. 2011 do 15. 12. 2011 v celkové výši 453,40 Kč nájemci: Jaroslava Hermanová, bytem Lidická 797/18, Praha 5 z důvodu omezení možnosti užívání parkovacího místa

II.
Ukládá
1. Haluzovi Petru, Ing., ved. Odboru smluvních vztahů
1.1. zabezpečit veškeré administrativní kroky dle usnesení RMČ
Termín plnění: 31.01.2012
			Poměr hlasování: 7/0/0

Nepřítomni při hlasování: Ing. Zelený, 1. zást. starosty
		


					
Vytisknout