Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

3. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 24.01.2012  jako řádné
číslo usnesení 3/87/2012
 
Předkladatel: Nedvěd Jaroslav, člen rady MČ P5

Žádost o slevu z nájmu, NP v nemovitosti č. p. 1155 ulice Lesnická č. o. 8, Praha 5 - k. ú. Smíchov, nájemce Sempre stella s. r. o.

Nájemce NP žádá o slevu z nájmu z důvodu prováděných stavebních prací na nemovitosti
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

poskytnutí slevy ze základního nájemného v celkové výši 2.918 Kč nájemci Sempre stella s. r. o. IČ 24817881, za užívání nebytového prostoru v přízemí nemovitosti č. p. 1155 ulice Lesnická č. o. 8, Praha 5 - k. ú. Smíchov z důvodu omezení užívání předmětu nájmu

II.
Ukládá
1. Haluzovi Petru, Ing., ved. Odboru smluvních vztahů
1.1. zabezpečit veškeré administrativní kroky dle usnesení RMČ
Termín plnění: 29.02.2012
			Poměr hlasování: 7/0/0

Nepřítomni při hlasování: Ing. Zelený, 1. zást. starosty

		


					
Vytisknout