Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

3. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 24.01.2012  jako řádné
číslo usnesení 3/85/2012
 
Předkladatel: Nedvěd Jaroslav, člen rady MČ P5

Návrh na podání výpovědi z nájmu, NP v nemovitosti č. p. 1844 Švédská č. o. 35, v nemovitosti č. p. 1845 Švédská č. o. 37 a v nemovitosti bez č. p. na pozemku parc. č. 3361, vše k. ú. Smíchov - Praha 5

Návrh na podání výpovědi z nájmu NP nájemci MAXIMA spol. s r. o. z důvodu neplacení nájemného
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

podání výpovědi z nájmu NP ev. č. 902 v budově č. p. 1845 ulice Švédská č. o. 37 a ve východním křídle budovy bez č. p. na pozemku parc. č. 3361, obě v katastrálním území Smíchov - Praha 5 nájemci MAXIMA, spol. s r. o. IČ 43870627, který užívá na základě nájemní smlouvy č. 16/0/OOA/NP/10 ze dne 06. 04. 2010. Výpovědní doba je v tomto případě jeden měsíc

2.

podání výpovědi z nájmu NP ev.č. 903 v budově č. p. 1845 ulice Švédská č. o. 37 v katastrálním území Smíchov - Praha 5 nájemci MAXIMA, spol. s r. o. IČ 43870627, který užívá na základě nájemní smlouvy č. 17/0/OOA/NP/10
ze dne 06. 04. 2010. Výpovědní doba je v tomto případě jeden měsíc

3.

podání výpovědi z nájmu NP ev. č. 903 v budově č. p. 1844 ulice Švédská č. o. 35 v katastrálním území Smíchov - Praha 5 nájemci MAXIMA, spol. s r. o. IČ 43870627, který užívá na základě nájemní smlouvy č. 18/0/OOA/NP/10 ze dne
06. 04. 2010. Výpovědní doba je v tomto případě jeden měsíc

II.
Ukládá
1. Haluzovi Petru, Ing., ved. Odboru smluvních vztahů
1.1. zabezpečit veškeré administrativní kroky dle usnesení RMČ - doručení výpovědi nájemci NP
Termín plnění: 29.02.2012
			Poměr hlasování: 7/0/0

Nepřítomni při hlasování: Ing. Zelený, 1. zást. starosty

		


					
Vytisknout