3. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 24.01.2012  jako řádné
číslo usnesení 3/84/2012
 
Předkladatel: Nedvěd Jaroslav, člen rady MČ P5

Návrh na podání výpovědi z nájmu, NP v nemovitosti č. p. 1301 ulice Nádražní č. o. 24, k. ú. Smíchov - Praha 5, nájemce Martin Jirout a NP v nemovitosti č. p. 889 ulice Zborovská č. o. 46, k. ú. Smíchov - Praha 5, nájemce Ing. Bohuslav Vacula

Návrh na podání výpovědi z nájmu NP nájemcům NP z důvodu neplacení nájemného
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

podání výpovědi z nájmu NP ev. č. 901 v budově č. p. 1301 ulice Nádražní č. o. 24 v katastrálním území Smíchov - Praha 5 nájemci: Martin Jirout, který užívá na základě nájemní smlouvy č. 37/0/OOA/NP/10 ze dne 29. 07. 2010. Výpovědní doba je v tomto případě jeden měsíc

2.

podání výpovědi z nájmu NP ev. č. 904 v budově č. p. 889 ulice Zborovská č. o. 46 v katastrálním území Smíchov - Praha 5 nájemci Ing. Bohuslav Vacula IČ 69831807, který užívá na základě nájemní smlouvy č. 48/0/OOA/NP/07 ze dne
03. 10. 2007. Výpovědní doba je v tomto případě jeden měsíc

II.
Ukládá
1. Haluzovi Petru, Ing., ved. Odboru smluvních vztahů
1.1. zabezpečit veškeré administrativní kroky dle usnesení RMČ - doručení výpovědi nájemcům NP
Termín plnění: 29.02.2012
			Poměr hlasování: 7/0/0

Nepřítomni při hlasování: Ing. Zelený, 1. zást. starosty