Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

3. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 24.01.2012  jako řádné
číslo usnesení 3/84/2012
 
Předkladatel: Nedvěd Jaroslav, člen rady MČ P5

Návrh na podání výpovědi z nájmu, NP v nemovitosti č. p. 1301 ulice Nádražní č. o. 24, k. ú. Smíchov - Praha 5, nájemce Martin Jirout a NP v nemovitosti č. p. 889 ulice Zborovská č. o. 46, k. ú. Smíchov - Praha 5, nájemce Ing. Bohuslav Vacula

Návrh na podání výpovědi z nájmu NP nájemcům NP z důvodu neplacení nájemného
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

podání výpovědi z nájmu NP ev. č. 901 v budově č. p. 1301 ulice Nádražní č. o. 24 v katastrálním území Smíchov - Praha 5 nájemci: Martin Jirout, který užívá na základě nájemní smlouvy č. 37/0/OOA/NP/10 ze dne 29. 07. 2010. Výpovědní doba je v tomto případě jeden měsíc

2.

podání výpovědi z nájmu NP ev. č. 904 v budově č. p. 889 ulice Zborovská č. o. 46 v katastrálním území Smíchov - Praha 5 nájemci Ing. Bohuslav Vacula IČ 69831807, který užívá na základě nájemní smlouvy č. 48/0/OOA/NP/07 ze dne
03. 10. 2007. Výpovědní doba je v tomto případě jeden měsíc

II.
Ukládá
1. Haluzovi Petru, Ing., ved. Odboru smluvních vztahů
1.1. zabezpečit veškeré administrativní kroky dle usnesení RMČ - doručení výpovědi nájemcům NP
Termín plnění: 29.02.2012
			Poměr hlasování: 7/0/0

Nepřítomni při hlasování: Ing. Zelený, 1. zást. starosty

		


					
Vytisknout