Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

3. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 24.01.2012  jako řádné
číslo usnesení 3/92/2012
 
Předkladatel: Nedvěd Jaroslav, člen rady

Žádost o zpětvzetí výpovědi + oznámení o změně nájemce na základě Smlouvy o prodeji podniku, NP Plzeňská 129a/948, k. ú. Košíře, Praha 5

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

zpětvzetí výpovědi z nájmu NP (ev. č. 901) Plzeňská 129a/948,
k. ú. Košíře, Praha 5 nájemci Oldřichu Jarošovi, IČ 68534426

II.
Bere na vědomí
1.

smlouvu o prodeji podniku ze dne 7. 12. 2011 k NP ev. č. 901 a NP ev. č. 905, Plzeňská 129a, č. p. 948, k. ú. Košíře,
Praha 5 uzavřenou mezi nájemcem Oldřichem Jarošem,
IČ 68534426, jako prodávajícím a Janem Kohoutem, IČ 88357864, jako kupujícím   

III.
Ukládá
1. Haluzovi Petru, Ing., ved. Odboru smluvních vztahů
1.1. zabezpečit veškeré administrativní kroky se zpětvzetím výpovědi z nájmu NP (901) Plzeňská 129a/948, nájemce Oldřich Jaroš
Termín plnění: 24.02.2012
1.2. zabezpečit veškeré administrativní kroky k uzavření Dodatků k NS na NP (901 a 905) Plzeňská 129a/948, nájemce Jan Kohout
Termín plnění: 24.02.2012
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout