Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

3. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 24.01.2012  jako řádné
číslo usnesení 3/78/2012
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty

Prodej bytové jednotky v domě-dvojbloku č. p. 291 Lidická č. o. 40 a č. p. 292, Lidická č. o. 38, k. ú. Smíchov

Prodej bytové jednotky včetně podílu na společných prostorách domu-dvojbloku
č. p. 291-292 a podílu na pozemcích parc. č. 297 a 296 (zastavěná plocha) vymezeného prohlášením vlastníka, vše k. ú. Smíchov oprávněnému nájemci bytu
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

s realizací prodeje bytové jednotky včetně podílu na společných prostorách domu-dvojbloku 291 Lidická č. o. 40 a č. p. 292, Lidická č. o. 38 a podílu na pozemcích parc. č. 297 a 296 (zastavěná plocha) vymezeného prohlášením vlastníka, vše k. ú. Smíchov oprávněnému nájemci bytu, s poskytnutím slevy ve výši 12,5 % z celkové kupní ceny v případě, že oprávněný nájemce podepíše kupní smlouvu do 6 měsíců od obdržení nabídky (do této lhůty nebude zahrnuto období od akceptace nabídky oprávněným nájemcem do zveřejnění usnesení ZMČ, týkající se schválení prodeje) takto:

bytová jednotka č.: ... datum převzetí závazné nabídky: 9. 8. 2011
datum akceptace nabídky: 16. 1. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemcích: 907/21391
velikost bytu: 3+1 90,70  m2
kupující: ... celková kupní cena: 1.043.050 Kč
cena se slevou: 912.669 Kč

II.
Ukládá
1. Vejmelkovi Jiřímu, Ing., zástupci starosty MČ P5
1.1. předložit prodej b. j. č. 292/02, k. ú. Smíchov, oprávněnému nájemci ke schválení Zastupitelstvu MČ Praha 5
Termín plnění: 24.02.2012
			Poměr hlasování: 7/0/0

Nepřítomni při hlasování: Ing. Zelený, 1. zást. starosty

		


					
Vytisknout