Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

3. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 24.01.2012  jako řádné
číslo usnesení 3/83/2012
 
Předkladatel: Šesták Michal, člen rady

Darovací smlouva Základní školy Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760

Předkládám Radě MČ Praha 5 ke schválení darovací smlouvu mezi MČ Praha 5 a Základní školou Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760 na výpočetní a audiovizuální techniku
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

Darovací smlouvu mezi MČ Praha 5 a Základní školou Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760 na výpočetní a audiovizuální techniku

II.
Ukládá
1. Drmotové Dagmar, PaedDr., pověř. ved. Odboru školství, kultury a sportu
1.1. zajistit podpis darovací smlouvy mezi MČ Praha 5 a Základní školou Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760 na výpočetní a audiovizuální techniku
Termín plnění: 15.02.2012
			Poměr hlasování: 7/0/0

Nepřítomni při hlasování: Ing. Zelený, 1. zást. starosty

		


					
Vytisknout