3. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 24.01.2012  jako řádné
číslo usnesení 3/79/2012
 
Předkladatel: Šesták Michal, člen rady

Informace o darech za rok 2011 přijatých mateřskými a základními školami zřizovanými MČ Praha 5 a KK Poštovka na základě darovacích smluv ve výši do 50,0 tis. Kč

Radě MČ Praha 5 předkládám v souladu s platnými zřizovacími listinami škol a KK Poštovka informace o darech za rok 2011 přijatých mateřskými a základními školami zřizovanými MČ Praha 5 a KK Poštovka na základě darovacích smluv ve výši do 50,0 tis. Kč
Rada městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.

informaci o darech za rok 2011 přijatých mateřskými a základními školami zřizovanými MČ Praha 5 a KK Poštovka na základě darovacích smluv ve výši do 50,0 tis. Kč

			Poměr hlasování: 7/0/0

Nepřítomni při hlasování: Ing. Zelený, 1. zást. starosty