Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

3. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 24.01.2012  jako řádné
číslo usnesení 3/79/2012
 
Předkladatel: Šesták Michal, člen rady

Informace o darech za rok 2011 přijatých mateřskými a základními školami zřizovanými MČ Praha 5 a KK Poštovka na základě darovacích smluv ve výši do 50,0 tis. Kč

Radě MČ Praha 5 předkládám v souladu s platnými zřizovacími listinami škol a KK Poštovka informace o darech za rok 2011 přijatých mateřskými a základními školami zřizovanými MČ Praha 5 a KK Poštovka na základě darovacích smluv ve výši do 50,0 tis. Kč
Rada městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.

informaci o darech za rok 2011 přijatých mateřskými a základními školami zřizovanými MČ Praha 5 a KK Poštovka na základě darovacích smluv ve výši do 50,0 tis. Kč

			Poměr hlasování: 7/0/0

Nepřítomni při hlasování: Ing. Zelený, 1. zást. starosty
		


					
Vytisknout