Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

3. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 24.01.2012  jako řádné
číslo usnesení 3/77/2012
 
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Sociálního a zdravotního výboru

Bytové záležitosti projednané na zasedání sociálního a zdravotního výboru ZMČ dne 22. 12. 2011

Předkládám k projednání jednotlivé záležitosti projednané na zasedání sociálního a zdravotního výboru ZMČ dne 22. 12. 2011
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

ponechání následujících žadatelů o pronájem obecního bytu seniorům v evidenci OBP bez příslibu termínu řešení:
...
...

2.

uzavření nové nájemní smlouvy k bytu na adrese ... za nájemné dle platného cenového předpisu

3.

uzavření nové nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení na adrese ... , na dobu určitou do 31. 3. 2013

4.

uzavření nové nájemní smlouvy k bytu na adrese ... , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31. 12. 2012 za nájemné dle platného cenového předpisu s notářským zápisem o dohodě se svolením k vykonavatelnosti vyklizení bytu po skončení nájmu a za podmínky uhrazení poplatku z prodlení z dlužného nájemného

5.

uzavření nové nájemní smlouvy k bytu na adrese ... bytem na uvedené adrese, na dobu určitou
do 31. 12. 2012 za nájemné dle platného cenového předpisu s notářským zápisem o dohodě se svolením k vykonavatelnosti vyklizení bytu po skončení nájmu

6.

uzavření nové nájemní smlouvy k bytu na adrese ... , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31. 12. 2012 za nájemné dle platného cenového předpisu

7.

uzavření nové nájemní smlouvy k bytu na adrese ... , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 30. 6. 2012 za nájemné dle platného cenového předpisu za podmínky uzavření splátkového kalendáře na poplatek z prodlení

8.

uzavření nové nájemní smlouvy k bytu na adrese ... , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 30. 6. 2012 za nájemné dle platného cenového předpisu za podmínky uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné

9.

uzavření nové nájemní smlouvy k bytu na adrese ... bytem na uvedené adrese, na dobu určitou
do 30. 6. 2012 za nájemné dle platného cenového předpisu

10.

uzavření nové nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení na adrese ... , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou
do 31. 12. 2012

11.

uzavření nové nájemní smlouvy k bytu na adrese ... , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31. 12. 2012 za nájemné dle platného cenového předpisu s notářským zápisem o dohodě se svolením k vykonavatelnosti vyklizení bytu po skončení nájmu

12.

uzavření nové nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení na adrese  ... , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 15. 12. 2012 

13.

uzavření nové nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení na adrese ... , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou
do 14. 10. 2012

14.

uzavření nové nájemní smlouvy k bytu na adrese ... , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31. 12. 2012 za nájemné dle platného cenového předpisu

15.

uzavření nové nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení na adrese ... , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou
do 30. 11. 2012

16.

uzavření nové nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení na adrese ... , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou
do 30. 11. 2012

17.

uzavření nové nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení na adrese ... bytem na uvedené adrese, na dobu určitou
do 31. 12. 2012

18.

uzavření nové nájemní smlouvy k bytu na adrese ... , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 30. 11. 2012 za nájemné dle platného cenového předpisu s notářským zápisem o dohodě se svolením k vykonavatelnosti vyklizení bytu po skončení nájmu

19.

... , do seznamu "Naléhavé případy ke směně bytů"

II.
Zamítá
1.

žádost ... , o pronájem obecního bytu  ze sociálncíh důvodů s tím, že není v možnostech MČ Praha 5 žádost řešit

2.

žádost ... o pronájem obecního bytu  ze sociálních důvodů s tím, že není v možnostech MČ Praha 5 žádost řešit

3.

žádost ... , o pronájem obecního bytu ze sociálních důvodů  s tím, že není v možnostech MČ Praha 5 žádost řešit

4.

žádost ... , o pronájem obecního bytu ze sociálních důvodů s tím, že není v možnostech MČ Praha 5 žádost řešit

5.

žádost ... , o pronájem obecního bytu ze sociálních důvodů s tím, že není v možnostech MČ Praha 5

6.

žádost ... , o pronájem obecního bytu seniorům s tím, že není v možnostech MČ Praha 5 žádost řešit

7.

žádost ... , o uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou k bytu na uvedené adrese

III.
Ukládá
1. Nechvátalovi Jaromírovi, Ing.
1.1. informovat jednotlivé žadatele o usnesení RMĆ
Termín plnění: 18.02.2012
			Poměr hlasování: 7/0/0

Nepřítomni při hlasování: Ing. Zelený, 1. zást. starosty

		


					
Vytisknout