2. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 17.01.2012  jako řádné
číslo usnesení 2/45/2012
 
Předkladatel: Kratochvílová Naděžda, JUDr., členka rady

Uzavření smlouvy s Evropskou rozvojovou agenturou s. r. o.

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

uzavření smlouvy s Evropskou rozvojovou agenturou, s. r. o.,
Na Čihadle 55, 160 00  Praha 6, IČ 284 41 907, za účelem zapojení MČ Praha 5 do mezinárodního projektu "Program základní práva a občanství"

II.
Ukládá
1. Ottomanskému Danielu, vedoucímu Odboru servisních služeb
1.1. předložit starostovi k podpisu smlouvu s Evropskou rozvojovou agentrurou s. r. o.
Termín plnění: 20.01.2012
			Poměr hlasování: 8/0/0