2. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 17.01.2012  jako řádné
číslo usnesení 2/58/2012
 
Předkladatel: Nedvěd Jaroslav, člen rady

Průměrná meziroční míra inflace v roce 2011

Rada městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.

informaci Českého statistického úřadu, že průměrná meziroční míra inflace v roce 2011 byla 1,9 %

2.

zvýšení nájemného za pronájem nebytových domů, nebytových prostor v bytových domech, garáží, pozemků, částí fasád a střešních prostor u všech stávajících nájemních smluv, v kterých je zvyšování nájemného o míru inflace ujednáno

II.
Ukládá
1. Haluzovi Petru, Ing., ved. Odboru smluvních vztahů
1.1. zabezpečit veškeré administrativní kroky dle usnesení RMČ
Termín plnění: 31.01.2012
			Poměr hlasování: 8/0/0