Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

2. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 17.01.2012  jako řádné
číslo usnesení 2/53/2012
 
Předkladatel: Havlíček Patrik, Mgr., zástupce starosty

Žádost SVM MHMP o stanovisko k pronájmu a následnému úplatnému převodu pozemku parc. č. 341/8 , k. ú. Hlubočepy ve vlastnictví obce hl. m. Prahy z důvodu narovnání majetkoprávních vztahů

Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

se záměrem pronájmu a následnému úplatnému převodu pozemku parc. č. 341/8 o výměře 104 m2, k. ú. Hlubočepy z vlastnictví hl. m. Prahy

II.
Ukládá
1. Rychnovskému Pavlu, Ing., pověř. ved. Odboru majetku a investic
1.1. sdělit SVM MHMP stanovisko RMČ Praha 5 k záměru pronájmu a následnému úplatnému převodu pozemku parc. č. 341/8, k. ú. Hlubočepy
Termín plnění: 31.01.2012
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout