Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

2. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 17.01.2012  jako řádné
číslo usnesení 2/52/2012
 
Předkladatel: Havlíček Patrik, Mgr., zástupce starosty

Žádost SVM MHMP o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 443/1, k. ú. Motol z vlastnictví hl. m. Prahy formou výběrového řízení

Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

s úplatným převodem pozemku parc. č. 443/1, k. ú. Motol z vlastnictví hl. m. Prahy formou výběrového řízení za podmínky dodržení stanoviska ORO

II.
Ukládá
1. Rychnovskému Pavlu, Ing., pověř. ved. Odboru majetku a investic
1.1. sdělit SVM MHMP stanovisko RMČ Praha 5 k úplatnému převodu pozemku parc. č. 443/1 v k. ú. Motol formou výběrového řízení
Termín plnění: 31.01.2012
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout