Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

2. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 17.01.2012  jako řádné
číslo usnesení 2/56/2012
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty

U Malvazinky 22, č. p. 149, k. ú. Smíchov, dohoda o zrušení podílového spoluvlastnictví jednotek a záměr prodeje bytových jednotek podle zákona č. 72/1994 Sb.

Komplexní realizace převodu jednotek v podílových domech ve vlastnictví
hl. m. Prahy - MČ Praha 5 id. 2/3 a Bytové družstvo U Malvazinky id. 1/3
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

s Dohodou o zrušení podílového spoluvlastnictví bytových jednotek budovy U Malvazinky 22, č. p. 149, k. ú. Smíchov, mezi MČ Praha 5 a Bytovým družstvem U Malvazinky, s převodem spoluvlastnického podílu o velikosti 10/324 na celkové ploše jednotek a společných částech domu č. p. 149, stojícího na pozemku parcel. č. 1810/2, k. ú. Smíchov, spoluvlastnického podílu o velikosti 118/324  na zastavěném pozemku parc. č. 1810/2, k. ú. Smíchov a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/5  na funkčně souvisejícím pozemku – zahradě parc. č. 1810/1, k. ú. Smíchov, za dohodnutou celkovou cenu ve výši 481.084 Kč, Bytovému družstvu U Malvazinky

2.

...

II.
Ukládá
1. Vejmelkovi Jiřímu, Ing., zástupci starosty MČ P5
1.1. předložit Zastupitelstvu MČ Praha 5 ke schválení Dohodou o zrušení podílového spoluvlastnictví bytových jednotek budovy U Malvazinky 22, č. p. 149, k. ú. Smíchov, a záměr prodeje bytových jednotek domu č. p. 149, k. ú. Smíchov
Termín plnění: 29.02.2012
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout