2. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 17.01.2012  jako řádné
číslo usnesení 2/49/2012
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty

Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek domu č.p. 1722 Ostrovského č. o. 14, k. ú. Smíchov, podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb.,ve znění pozdějších předpisů

Prohlášení vlastníka se zpracovává z důvodu prodeje domu č. p. 1722, k. ú. Smíchov, podle zákona č. 72/1994 Sb.
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

prohlášení vlastníka o vymezení jednotek podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů v domě č.p. 1722 Ostrovského č. o. 14,  k. ú. Smíchov, stojícího na pozemku parc. č. 2901, k. ú. Smíchov

2.

realizaci záměru prodeje bytových jednotek č. 1722/2-9 a 1722/11-18 domu č. p. 1722 Ostrovského č. o. 14,  k. ú. Smíchov, včetně podílů na společných částech domu č.p. 1722 a pozemku parc. č. 2901 (zastavěná plocha a nádvoří), k. ú. Smíchov, vymezených prohlášením vlastníka oprávněným nájemcům bytů, za kupní ceny  dle znaleckého posudku č. 2908-115/2011-3 z 23. 12. 2011, dle "Zásad pro prodej bytů Městské části Praha 5"

II.
Ukládá
1. Nechvátalovi Jaromírovi, Ing.
1.1. seznámit s usnesením RMČ Praha 5, týkajícím se realizace záměru prodeje bytů v domě č. p. 1722, k. ú. Smíchov, relitní kancelář
Centra a. s.
Termín plnění: 31.01.2012
			Poměr hlasování: 8/0/0