Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

2. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 17.01.2012  jako řádné
číslo usnesení 2/51/2012
 
Předkladatel: Šesták Michal, člen rady

Poskytnutí předchozího souhlasu k přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 250.000 Kč Základní škole waldorfské, Praha 5 - Jinonice, Butovická 228/9

Radě MČ Praha 5 na základě požadavku Ing. Pavla Selešiho, ředitele Základní školy waldorfské, Praha 5 - Jinonice, Butovická 228/9, předkládám žádost o poskytnutí předchozího souhlasu k přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 250. 000 Kč, od Spolku pro založení Waldorfské školy v Praze, pro posílení objemu mzdových prostředků
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 250.000 Kč Základní školou waldorfskou, Praha 5 - Jinonice, Butovická 228/9, od Spolku pro založení Waldorfské školy v Praze, pro posílení objemu mzdových prostředků

II.
Ukládá
1. Šestákovi Michalu, členu rady MČ P5
1.1. předložit Zastupitelstvu MČ Praha 5 žádost Základní školy waldorfské, Praha 5 - Jinonice, Butovická 228/9, o poskytnutí předchozího souhlasu k přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 250.000 Kč, od Spolku pro založení Waldorfské školy v Praze, pro posílení objemu mzdových prostředků
Termín plnění: 24.01.2012
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout