13. zasedání Usnesení a zápisy ze zasedání výboru majetku a privatizace městské části Praha 5

konané dne 09.07.2014  jako řádné
číslo usnesení 13/2/2014
 
Předkladatel: Havlíček Patrik, Mgr., člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a privatizace

SVM MHMP žádá o stanovisko ke směně pozemků v k.ú. Hlubočepy a k.ú. Košíře

Usnesení a zápisy ze zasedání výboru majetku a privatizace městské části Praha 5
I.
Doporučuje RMČ
1.

nesouhlasit se směnou pozemků parc. č. 2697/1 o výměře 56474 m2 a parc. č. 2698 o výměře 142 m2 v k.ú. Dejvice ve vlastnictví žadatelek, za část pozemku parc. č. 954/1 v k.ú. Hlubočepy a pozemky parc. č. 1559 o výměře 11 m2, parc. č. 1560/1 o výměře  12636 m2,  parc. č. 1560/76 o výměře 8186 m2, parc. č. 1560/85 o výměře 261 m2, parc. č. 1560/183 o výměře 4913 m2 v k.ú. Košíře ve vlastnictví hl. m. Prahy z důvodu záporného stanoviska ODP, OŽP a ZOJ KA


 

			Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy