13. zasedání Usnesení a zápisy ze zasedání výboru majetku a privatizace městské části Praha 5

konané dne 09.07.2014  jako řádné
číslo usnesení 13/3/2014
 
Předkladatel: Havlíček Patrik, Mgr., člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a privatizace

SVM MHMP žádá o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 77/3 o výměře 2 m2, k.ú. Smíchov ve vlastnictví hl. m. Prahy

Usnesení a zápisy ze zasedání výboru majetku a privatizace městské části Praha 5
I.
Doporučuje RMČ
1.

souhlasit s prodejem pozemku parc. č. 77/3  o  výměře 2 m2, k.ú. Smíchov ve vlastnictví hl. m. Prahy


 


 


  


			Usnesení bylo schváleno 7/0/0  hlasy