13. zasedání Usnesení a zápisy ze zasedání výboru majetku a privatizace městské části Praha 5

konané dne 09.07.2014  jako řádné
číslo usnesení 13/5/2014
 
Předkladatel: Havlíček Patrik, Mgr., člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a privatizace

Žádost o vyhotovení Dodatku k Dohodě o využití pozemku parc. č. 463/12, k. ú. Motol ve vlastnictví obce hl. m. Prahy, svěřená správa MČ Praha 5

Usnesení a zápisy ze zasedání výboru majetku a privatizace městské části Praha 5
I.
Doporučuje RMČ
1.

Schválit Dodatek č. 1 k Dohodě o využití pozemku parc. č. 463/12, k. ú. Motol č. 14/0/ZOMA/2014 ze dne 9.6.2014

			Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy