Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor majetku a privatizace šipka doprava Usnesení a zápisy ze zasedání výboru majetku a privatizace

 
 
 

8. zasedání Usnesení a zápisy ze zasedání výboru majetku a privatizace městské části Praha 5

konané dne 30.04.2014  jako řádné
číslo usnesení 8/6/2014
 
Předkladatel: Havlíček Patrik, Mgr., člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a privatizace

Žádost o vyhotovení Dohody o využití pozemků parc.č. 1512/1 a 1512/10, k.ú. Košíře ve vlastnictví obce hl.m.Prahy, svěřená správa MČ Praha 5

Žadatel, Václav Mozer společnost SEG .s.r.o., na základě plné moci od investora, požádal o vyhotovení Dohody o využití pozemků parc.č.1512/1 a 1512/10, k.ú. Košíře z důvodu přípojky 1kV pro kryt CO v ulici Klikatá spolu se zařízením staveniště
Usnesení a zápisy ze zasedání výboru majetku a privatizace městské části Praha 5
I.
Doporučuje RMČ
1.

schválit Dohodu o využití pozemků parc.č. 1512/1 a 1512/10, k.ú. Košíře  pro společnost SEG s.r.o. na adrese Skladová 4,326 00 Plzeň

			Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy		


					
Vytisknout