Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor majetku a privatizace šipka doprava Usnesení a zápisy ze zasedání výboru majetku a privatizace

 
 
 

8. zasedání Usnesení a zápisy ze zasedání výboru majetku a privatizace městské části Praha 5

konané dne 30.04.2014  jako řádné
číslo usnesení 8/8/2014
 
Předkladatel: Havlíček Patrik, Mgr., člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a privatizace

SVM MHMP žádá o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 5006/2 o výměře 13 m2 v k.ú. Smíchov ve vlastnictví hl. m. Prahy

Usnesení a zápisy ze zasedání výboru majetku a privatizace městské části Praha 5
I.
Doporučuje RMČ
1.

nesouhlasit s prodejem části pozemku parc. č. 5006/2 o výměře 13 m2 v k.ú. Smíchov ve vlastnictví hl. m. Prahy z důvodu záporného stanoviska ZOJ KA a ODP

2.

souhlasit s pronájmem části pozemku parc. č. 5006/2 o výměře 13 m2 v k.ú. Smíchov ve vlastnictví hl. m. Prahy

			Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy		


					
Vytisknout