Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor majetku a privatizace šipka doprava Usnesení a zápisy ze zasedání výboru majetku a privatizace

 
 
 

8. zasedání Usnesení a zápisy ze zasedání výboru majetku a privatizace městské části Praha 5

konané dne 30.04.2014  jako řádné
číslo usnesení 8/2/2014
 
Předkladatel: Havlíček Patrik, Mgr., člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a privatizace

Žádost o souhlas se Smlouvou o zřízení věcného břemene na parc.č. 3986/3 a 3987/1, k.ú. Smíchov ve vlastnictví obce hlavního města Prahy, svěřená správa MČ Praha 5

Nově umístěné a provozované zařízení distribuční soustavy - 1kV na pozemcích parc.č. 3986/3 a 3987/1, k.ú. Smíchov
Usnesení a zápisy ze zasedání výboru majetku a privatizace městské části Praha 5
I.
Doporučuje RMČ
1.

schválit uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na parc.č. 3986/3 a 3987/1, k.ú. Smíchov ve vlastnictví obce hlavního města Prahy, svěřená správa MČ P5  pro PREdistribuce a.s.se sídlem Praha 5 - Smíchov Svornosti 3199/19a  za cenu 252.520,-Kč (+ DPH v zákonem stanovené výši) dle znaleckého posudku ze dne 12.března 2014 č. 1468-48/14

			Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy		


					
Vytisknout