8. zasedání Usnesení a zápisy ze zasedání výboru majetku a privatizace městské části Praha 5

konané dne 30.04.2014  jako řádné
číslo usnesení 8/3/2014
 
Předkladatel: Havlíček Patrik, Mgr., člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a privatizace

Žádost o souhlas se Smlouvou o zřízení věcného břemene na parc.č. 3067/6, k.ú. Smíchov ve vlastnictví obce hlavního města Prahy, svěřená správa MČ Praha 5

Umístění trasy komunikačního podzemního vedení v rámci akce "OP Kartouzská 10, Praha 5"
Usnesení a zápisy ze zasedání výboru majetku a privatizace městské části Praha 5
I.
Doporučuje RMČ
1.

schválit uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na parc.č. 3067/6, k.ú. Smíchov ve vlastnictví obce hlavního města Prahy, svěřená správa MČ P5  pro GTS Czech s.r.o.se sídlem Praha 3 - Žižkov Přemyslovská 2845/43 za cenu 13.540,-Kč (+ DPH v zákonem stanovené výši) dle znaleckého posudku ze dne 12.března 2014 č. 1467-47/14

			Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy