Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor majetku a privatizace šipka doprava Usnesení a zápisy ze zasedání výboru majetku a privatizace

 
 
 

8. zasedání Usnesení a zápisy ze zasedání výboru majetku a privatizace městské části Praha 5

konané dne 30.04.2014  jako řádné
číslo usnesení 8/4/2014
 
Předkladatel: Havlíček Patrik, Mgr., 1. místopředseda klubu UNP, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a privatizace

SVM MHMP žádá o stanovisko k navrhované směně pozemků v k.ú. Radlice

Usnesení a zápisy ze zasedání výboru majetku a privatizace městské části Praha 5
I.
Doporučuje RMČ
1.

souhlasit se směnou pozemků ve vlastnictví ČSOB a.s. - části parc.č. 311/1 o celkové výměře 821 m2, část parc.č. 314/1 o výměře 403 m2, část parc.č. 312 o výměře 401 m2, část parc.č. 314/2 o výměře 124 m2, část parc.č. 314/5 o výměře 7 m2 a část parc.č. 21/3 o výměře 61 m2 (zatím ve vlastnictví spol. Centrum Radlická a.s.,bude ale přecházet na ČSOB a.s.) za pozemky ve vlastnictví hl. m. Prahy - parc.č. 310 o výměře 2948 m2, částí parc.č. 311/1 o celkové výměře 45427 m2, částí parc.č. 312 o celkové výměře 3276 m2, část parc.č.  314/1 o výměře 64 m2, část parc.č. 314/2 o výměře 14 m2, parc.č. 315/1 o výměře 961 m2, část parc.č. 316/1 o výměře 11514 m2, parc.č. 316/3 o výměře 674 m2 a parc.č. 317/1 o výměře 760 m2, vše v  k.ú.  Radlice,  pouze ale za podmínek stanovených ODP (viz. stanovisko MC05X00CH4L6 ze dne 07.04.2014)

			Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy		


					
Vytisknout