8. zasedání Usnesení a zápisy ze zasedání výboru majetku a privatizace městské části Praha 5

konané dne 30.04.2014  jako řádné
číslo usnesení 8/1/2014
 
Předkladatel: Havlíček Patrik, Mgr., člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a privatizace

SVM MHMP žádá o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 1597/2 o výměře 908 m2 v k.ú. Smíchov ve vlastnictví hl. m. Prahy

Účelem žádosti je realizovat výstavbu nové, moderní multifunkční budovy v blízkosti ulice Radlická
Usnesení a zápisy ze zasedání výboru majetku a privatizace městské části Praha 5
I.
Doporučuje RMČ
1.

nesouhlasit s prodejem části pozemku parc. č. 1597/2 o výměře 908 m2 v  k.ú. Smíchov ve vlastnictví hl. m. Prahy společnosti HTL DEVELOPMENT spol. s.r.o. z důvodu záporného stanoviska  ODP

			Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy