6. zasedání Usnesení a zápisy ze zasedání výboru majetku a privatizace městské části Praha 5

konané dne 02.04.2014  jako řádné
číslo usnesení 6/9/2014
 
Předkladatel: Havlíček Patrik, Mgr., člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a privatizace

Žádost o souhlas se Smlouvou o právu provést stavbu na dotčený pozemek parc. č. 3591/1, k.ú. Smíchov ve svěřené správě MČ Praha 5

Stavba s názvem " Novostavba bytového domu Erbenova" - přeložka sítí kanalizačního řadu
Usnesení a zápisy ze zasedání výboru majetku a privatizace městské části Praha 5
I.
Doporučuje RMČ
1.

schválit Smlouvu o právu provést stavbu pro stavbu s názvem "Novostavba bytového domu Erbenova" na dotčený pozemek parc. č. 3594/1, k.ú. Smíchov  ve vlastnictví obce hlavního města Prahy svěřená správa MČ Praha 5 pro společnost Tyfon a.s., se sídlem Roháčova 188/37, Praha 3

			Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy