Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor majetku a privatizace šipka doprava Usnesení a zápisy ze zasedání výboru majetku a privatizace

 
 
 

6. zasedání Usnesení a zápisy ze zasedání výboru majetku a privatizace městské části Praha 5

konané dne 02.04.2014  jako řádné
číslo usnesení 6/5/2014
 
Předkladatel: Havlíček Patrik, Mgr., člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a privatizace

SVM MHMP žádá o stanovisko k rozšířené směně pozemků v k.ú. Motol

Usnesení a zápisy ze zasedání výboru majetku a privatizace městské části Praha 5
I.
Doporučuje RMČ
1.

souhlasit se směnou pozemků parc. č. 373/36 o výměře 57 m2, parc. č.  373/39 o výměře 105 m2 a parc. č.  540/10 o výměře 13 m2, k.ú. Motol ve vlastnictví hl. m. Prahy za pozemek parc. č. 373/40 o výměře 1230 m2, k.ú. Motol ve vlastnictví žadatele

2.

nesouhlasit se směnou pozemků parc. č. 373/35 o výměře 35 m2, parc. č. 530/2 o výměře 280 m2, parc. č. 373/56 o výměře 505 m2 a parc. č. 548/3 o výměře  345 m2 v k.ú. Motol ve vlastnictví hl. m. Prahy z důvodu záporného stanoviska ODP


 


 


 

			Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy		


					
Vytisknout