Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor majetku a privatizace šipka doprava Usnesení a zápisy ze zasedání výboru majetku a privatizace

 
 
 

6. zasedání Usnesení a zápisy ze zasedání výboru majetku a privatizace městské části Praha 5

konané dne 02.04.2014  jako řádné
číslo usnesení 6/3/2014
 
Předkladatel: Havlíček Patrik, Mgr., člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a privatizace

SVM MHMP žádá o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 4816/12, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy

SVM MHMP požádal o stanovisko k výše uvedenému záměru.
Usnesení a zápisy ze zasedání výboru majetku a privatizace městské části Praha 5
I.
Doporučuje RMČ
1.

souhlasit s prodejem části pozemku parc.č. 4816/12, o výměře cca 290m2,  v k.ú. Smíchov z vlastnictví obce hl.m.Prahy, společnosti Metrostav Delta s.r.o., která vlastní sousední pozemky, za podmínky, že nebude zasahováno do stávající místní komunikace (včetně chodníku) Podbělohorská

			Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy		


					
Vytisknout