6. zasedání Usnesení a zápisy ze zasedání výboru majetku a privatizace městské části Praha 5

konané dne 02.04.2014  jako řádné
číslo usnesení 6/6/2014
 
Předkladatel: Havlíček Patrik, Mgr., člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a privatizace

SVM MHMP žádá o stanovisko k úplatnému převodu pozemků parc. č. 341/14, 375/2 a 341/16, vše v k.ú. Hlubočepy ve vlastnictví hl. m. Prahy

Usnesení a zápisy ze zasedání výboru majetku a privatizace městské části Praha 5
I.
Doporučuje RMČ
1.

nesouhlasit s úplatným převodem, event. pronájmem zastavěných pozemků  parc.č. 341/14 o výměře 65 m2, parc.č. 375/2 o výměře 12 m2 a parc.č. 341/16 o výměře 174 m2, k.ú. Hlubočepy ve vlastnictví hl. m. Prahy z důvodu záporného stanoviska ZOJ KA a ODP


 


 

			Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy